Wavefoil sin første foilmodul klar for testing!

Wavefoil sin første foilmodul er klar for montering i båt. Men først venter en grundig testperiode.

Demonstrasjon av utfellingsmekanismen til foilen

Selve foilen er bygget i glassfiber og cDynamics har bidratt med beregning av dimensjonerende laster, styrkeberegning, og produksjonstegninger.

Selv om foilen normalt skal trekkes inn ved høye bølger så er den dimensjonert for å tåle slamming med vertikal hastighet opp mot 6 m/s.

Dimensjonerende trykk er funnet ved å gjøre simulere slamming mot havoverflaten i vår virtuelle bølgetank (CFD).

Effekten av hydroelastisitet

Materialutnyttelse overestimeres ved bruk av standard kvasi-statisk modell der det antas uendelig stiv struktur i beregning av trykk fra CFD.

Figuren under viser materialutnyttelse på undersiden av foil i form av Tsai-Wu kriterie. Venstre: FSI modell. Høyre: Kvasi-statisk modell.

Materialutnyttelse (Tsai-Wu ckriterie) på undersiden av foil. Venstre: FSI modell. Høyre: Kvasi-statisk modell

Ved modellering av fluid-struktur interaksjonen der foilen har riktig fleksibilitet så reduseres trykket med omtrent 40% av det kvasi-statiske trykket.

Plot av vertikal kraft på foil som funksjon av tid.

Effekten av kompressibilitet til luft

Det ble gjort simuleringer med både inkompressibel og kompressibel luft. Resultatene under viser at kompressibiliteten har mye å si når strukturen er uendelig stiv (kvasi-statisk modell). Kompressibel luft gir høyere trykk enn inkompressibel. Dette er kanskje ikke intuitivt siden kompressibel luft demper bedre. Men det viser seg at ved inkompressibel luft dempes foilen tidligere og mykere ved at luften tvinges ut foran og bak på foilen. Her må det nevnes at kompressibel luft er mest realistisk. Inkompressibilitet er bare en tilnærmelse man gjør, og som ved lave hastigheter er en veldig god tilnærmelse.

For FSI modellen har kompressibilitet mindre å si for trykket.

Plot som sammenligner vertikal kraft på foil for kompressibel og inkompressibel luft

Are you interested in hearing from us regularly? Subscribe to our newsletter to receive regular updates and information on case studies we perform.

Related posts

cDynamics AS was founded in 2015 as an engineering consultancy supplying technical expertise in CAD, CFD and Structural Analysis (FEA) to the composite, shipbuilding and renewable industries of Norway.